Valiuta:    
LT| RU| EN
Prekių krepšelis:
tuščias
 

Pirkimo pardavimo taisyklės


Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

1.1. Šios internetinės prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau  - Taisyklės) nustato Pardavėjo (UAB Marsta) bei Pirkėjo (asmens, perkančio prekes „BeInFashion“ internetinėje parduotuvėje) tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant prekes internetiniame puslapyje www.BeInFashion.lt. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas Pirkėjas, prieš pradėdamas naudotis šios internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių užsakymą sutinka su internetinės parduotuvės "BeInFashion" Taisyklėmis ir suformuoja užsakymą.

2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentu, jų kainomis bei panaudojimu.

2.3. Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu (duomenys pateikiami Interneto puslapyje, skiltyje „susisiekite su mumis“).

2.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti jam netikusią kokybišką prekę pagal šių internetinės parduotuvės taisyklių 8 punktą, prieš tai informuodamas Pardavėją skyriuje „susisiekite su mumis“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3. Pirkėjo pareigos

3.1. Internetine parduotuve gali naudotis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, bei juridiniai asmenys.

3.2. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje www. BeInFashion.lt, įsipareigoja pateikti teisingus duomenis apie save (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, elektroninį paštą bei telefono numerį).

3.2.1. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 3.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje BeInFashion.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją.

3.4. Pirkėjas, užsisakęs prekę ir pasirinkęs apmokėjimo būdą banko pavedimu privalo per 24 valandas nuo užsakymo momento apmokėti Pardavėjo nurodytą sumą už prekes, bei jų pristatymą. Negavus apmokėjimo po 2 dienų, užsakymas anuliuojamas.

3.5. Mokėdamas už prekes banko pavedimu,Pirkėjas turi nurodyti išankstinės sąskaitos, kurią gauna, suformavęs užsakymą, numerį, pagal kurį Pardavėjas nustatys prekių apmokėjimo faktą.

3.6 Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą už prekes, jų pristatymo metu kurjeriui, įsipareigoja turėti lygiai tokią pinigų sumą, kuri nurodyta išankstinėje apmokėjimo sąskaitoje, plius 6,05 Lt. , kurie bus sumokami prekes pristačiusiam kurjeriui už šią paslaugą.

3.7. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes, savo registracijos formoje nurodytu adresu. Prekės pristatomos tik darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00val.

3.8. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti pristatytas prekes, tai jis privalo atlyginti visas Pardavėjo turėtas pristatymo išlaidas.

3.9. Pirkėjas priimdamas pristatytas prekes, privalo patikrinti ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimų, turinčių įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, priežastį įrašydamas prekių važtaraštyje ir reikalauti pakeisti prekes į kokybiškas.

3.10. Pirkėjas prieš pradėdamas naudoti prekes, privalo perskaityti jų naudojimo instrukciją ir naudoti šias prekes tik instrukcijoje nurodyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis kitų saugumo reikalavimų. Už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukciją ar paskirtį, bei nesilaikant kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų, atsako pats prekes įsigijęs ar jas naudojantis asmuo.

3.11. Pirkėjas, naudodamasis šios internetinės parduotuvės paslaugomis, sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Pirkėjui pažeidus šias Taisykles ar bandant pakenkti internetinės parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis šia internetine parduotuve.

4.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro joje užsiregistravusių asmenų informavimo.

4.3. Pardavėjas turi teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, jei Pirkėjas neapmoka visos prekių kainos bei pristatymo išlaidų.

4.4. Pardavėjas turi teisę siųsti registracijos metu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu informaciją apie internetinės parduotuvės veiklą bei parduodamas prekes.

4.5. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

5. Pardavėjo pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja skelbti internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentą bei kainas.

5.2. Pirkėjui užsisakius prekes ir pasirinkus mokėjimo būdą – banko pavedimu internetinėje parduotuvėje ir už jas atsiskaičius per Taisyklių 3.4. punkte numatytą terminą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui jo nurodytu adresu per 3 darbo dienas.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus. Prekės parduodamos kokybiškos, tinkamos naudojimui pagal jų tiesioginę paskirtį, tinkamai supakuotos bei paženklintos.

5.4. Pardavėjas negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos ir apmokėtos prekės, pasiūlo Pirkėjui analogišką prekę. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti analogiškos prekės, tuomet Pardavėjas per 3 darbo dienas grąžina sumokėtus pinigus Pirkėjui.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėjus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šie duomenys turi būti naudojami prekių pristatymo tikslais bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.6. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių   8. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 8.4. punkte numatytai sąlygai, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

6. Prekių kaina, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1.Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM. Prekių pristatymas kainuoja 12 Lt., išskyrus Kuršių Neriją.

6.2. Apmokėti už prekes Jūs galite keliais būdais:

  • banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, suformavęs prekių užsakymą bei atsispausdinęs išankstinę apmokėjimo sąskaitą, perveda pinigus į „BeInFashion“ nurodytą banko sąskaitą.
  • grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu prekes pristačiusiam kurjeriui. Atkreipiame dėmesį, kad ši paslauga papildomai kainuoja 6,05 Lt.. Šiuo atveju pirkėjas turi turėti lygiai tokią pinigų sumą, kuri nurodyta išankstinėje apmokėjimo sąskaitoje, plius 6,05 Lt. , kuriuos sumokės prekes pristačiusiam kurjeriui už šią paslaugą.

6.3. Pirkėjas, užsisakęs prekę ir pasirinkęs apmokėjimo būdą banko pavedimu, privalo per 24 valandas nuo užsakymo momento apmokėti Pardavėjo nurodytą sumą už prekes, bei jų pristatymą. Negavus apmokėjimo po 2 dienų, užsakymas anuliuojamas.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes. Prekių pristatymas kainuoja 12 Lt., išskyrus Kuršių Neriją.

7.2. Pirkėjas priimdamas prekes, privalo patikrinti prekių būklę. Esant pakuotės pažeidimams, kurie gali turėti įtakos prekės kokybei ar kiekiui, Pirkėjas gali vadovautis Taisyklių 3.9 punktu. Nepatikrinus prekių būklės bei nepareiškus priekaištų dėl kokybės jų priėmimo metu, vėlesnės pretenzijos nepriimamos.

7.3. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje - faktūroje ar važtaraštyje ir nenurodžius jokių pastabų, laikoma, jog prekės yra perduotos tinkamai ir dėl jos kokybės Pirkėjas priekaištų neturi.

8. Prekių grąžinimas ar keitimas

8.1.Prekių garantijos bei grąžinimo taisyklės parengtos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217 bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ .

8.2. Jei prekė, pirkta mūsų internetinėje parduotuvėje, Jums netiko, ją Jūs galite grąžinti per 14 kalendorinių dienų. Mes pakeisime prekę kita pageidaujama už tą pačią pinigų sumą, kiek kainavo Jūsų pirkta prekė arba grąžinsime Jums sumokėtus už prekę pinigus. Norint grąžinti netikusią prekę mums atgal, reikia informuoti mus skyriuje „susisiekite su mumis“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

8.3. Atkreipkite dėmesį, jog grąžindami tinkamos kokybės prekę turėsite sumokėti grąžinamąjį pašto ar kurjerio mokestį. „BeInFashion“ kompensuoja grąžinamos ar keičiamos prekės grąžinamojo pašto ar kurjerio mokesčio sumą, tik tuo atveju, jei grąžinama ar keičiama prekė yra su gamintojo defektu.

8.4.Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • dėvėtos ar naudotos kokybiškos prekės atgal nepriimamos;
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinant prekę būtina kartu pateikti jos įsigijimo dokumentą, bei užpildytą „prekės grąžinimo formą„, kurią galima rasti skiltyje "prekių grąžinimas ar keitimas".

8.5.Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusių pasekmių.

9.2. Pirkėjas atsako už prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų saugojimą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus.

9.3. Pirkėjas atsako už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukcijas ar nesilaikant kitų saugumo reikalavimų bei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos naudojimosi tvarkos.

9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti patirtus nuostolius.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Visi kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti taikiai, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra teismingi Pardavėjo buveinės vietos teismams.


 
 

Akcijos

 
Produkcija

Naudinga informacija

Naujienlaiškis

Užsiprenumeruoktie mūsų naujienlaiškį ir sužinokite pirmieji apie naujausias akcijas, produktus, bei išpardavimus

Susisiekite su mumis

Vilniuje: 8 5 2394130
Kaune: 8 37 711296
Servisas: 8 5 2394118
salonas@vilbra.lt

Taip pat mus rasite